Centrum Badań Psychologicznych ANIMA jest zarejestrowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego na liście przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne w zakresie psychologii transportu pod numerem: 5/2007. Jest także zgłoszone w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie jako jednostka realizująca badania psychologiczne w ramach medycyny pracy. Badania wykonuje psycholog z uprawnieniami do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu (figurujący w rejestrze Marszałka Województwa Podkarpackiego).
Zapraszamy pracodawców oraz Poradnie Medycyny Pracy do stałej współpracy na warunkach uzgadnianych indywidualnie (możliwość rabatów w cenie badań).

Centrum Badań Psychologicznych ANIMA prowadzi:

Badania psychotechniczne:

 1. Kierowców pojazdów samochodowych wszystkich kategorii prawa jazdy.
 2. Kierowców skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego:
  • w związku ze spowodowaniem wypadku drogowego, w którym ucierpieli ludzie,
  • kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu,
  • kierowców, którzy przekroczyli 24 punkty karne.
 3. Kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy.
 4. Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy.
 5. Operatorów maszyn (m. in.: sprzętu drogowego, sprzętu budowlanego, wózków widłowych, wózków o napędzie gazowym, spalinowym i elektrycznym).
 6. Osób ubiegających się o pracę oraz zatrudnionych na stanowiskach pracy powyżej 3 metrów wysokości.
 7. Osób ponownie ubiegających się o zatrzymane prawo jazdy.
 8. Kierowców oraz kandydatów na kierowców rajdowych.

 Uwaga: Na badanie prosimy przyjść wypoczętym i trzeźwym (minimalnie 24 h po spożyciu alkoholu). Prosimy także o zabranie ze sobą dowodu osobistego, prawa jazdy (w przypadku kierowców), okularów do czytania i chodzenia o ile są używane przez badanego.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerem: 691 532 244

Badania na broń

 1. Posiadających lub ubiegających się o broń.
 2. Kandydatów na sędziów, prokuratorów, syndyków.
 3. Osób prowadzących działalność gospodarczą i zatrudnionych w produkcji i sprzedaży materiałów pirotechnicznych i sprzętu wojskowego.
 4. Pirotechników.

Uwaga: Na badanie prosimy przyjść wypoczętym i trzeźwym (minimalnie 24 h po spożyciu alkoholu). Prosimy także o zabranie ze sobą dowodu osobistego, prawa jazdy (w przypadku kierowców), okularów do czytania i chodzenia o ile są używane przez badanego.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerem: 691 532 244

Szkolenia psychologiczne i warsztaty

 1. Szkolenia w zakresie psychologii transportu.
 2. Warsztaty psychologiczne.

Psychoterapia i profilaktyka uzależnień

 1. Edukacja na temat szkodliwego i ryzykownego picia alkoholu oraz wpływu alkoholu na sprawność psychomotoryczną i zdolność do prowadzenia pojazdów dla osób skierowanych m.in. z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.